Realizacje

Budowa gazociągu wysoko ciśnieniowego i przyłączy gazowych

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych

Czyszczenie zbiorników wodnych

Konserwacja bieżąca rzek i kanałów

Konserwacja rowów szczegółowych

Niwelacja terenu

Prace porządkowe

Prace przeciwpowodziowe

Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe

Remont przepustów

Układanie płyt drogowych

Wykopy szeroko-przestrzenne

Zasypywanie fundamentów

Transport

Budowa zbiorników przeciwpożarowych